Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Ordinul 74/2020 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Hotarirea 17/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Decizia 575/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 460 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi ale pct. 38 şi 39 din titlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Decizia 829/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478-488 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Hotarirea 333/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Decizia 229/2020 privind numirea domnului Ionel Roiban în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Decizia 230/2020 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Decizia 231/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 487/2019 privind numirea domnului Virgil Guran în funcţia de consilier de stat pentru ordine publică şi siguranţa cetăţeanului în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020