Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Decizia 488/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Decizia 52/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (2) lit. d) prin raportare la art. 147 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Hotarirea 326/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Decizia 227/2020 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 35/2020 privind numirea doamnei Simona Mihaela Bratulescu în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Decizia 228/2020 privind revocarea domnului Laurenţiu Ţenţ din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Ordinul 689/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020