Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Regulamentul 6/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Hotarirea 288/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Hotarirea 289/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Hotarirea 291/2020 privind recunoaşterea Asociaţiei Casa Majestăţii Sale ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Decretul 238/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Decretul 239/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Decizia 7/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Ordonanta urgenta 45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Decizia 214/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai George-Dionisie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020