Rasfoire documente

Norma din 2020 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-IX/0) ''

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Hotarirea 69/2020 pentru aprobarea Normei ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-IX/0)

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Ordinul 491/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii şi a Procedurii de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină care funcţionează în cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Regulament din 2020 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Procedura din 2020 de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină care funcţionează în cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Ordinul 590/2020 pentru aprobarea Metodologiei de implementare a proiectului-pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienţilor cu tuberculoză din România

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020