Rasfoire documente

Ordinul 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului ''Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie''

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordonanta urgenta 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Hotarirea 218/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Hotarirea 219/2020 privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Hotarirea 222/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordinul 501/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordinul 431/1899 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordinul 394/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020