Rasfoire documente

Regulament din 1992 al activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Ordinul 1795/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat ca urmare a instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Decizia 20/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea art. 33 şi a art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Norma 14/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Ordinul 492/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale şi materialele sanitare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-COV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed)

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020