Rasfoire documente

Ordinul 403/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Decizia 725/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Decizia 848/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40, în ansamblu, şi ale art. 40 pct. 4, 5 şi 6, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Norma 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Contract-Cadru din 2020 de administrare încheiat între administratorul de fonduri de pensii ocupaţionale şi angajator (model)

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Circulara 8/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Ordinul 474/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Ordinul 402/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020