Rasfoire documente

Metodologie din 2020 pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Ordinul 401/2020 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Hotarirea 179/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Bacău''

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Ordinul 302/2020 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Ordinul 766/2020 pentru prelungirea valabilităţii unor certificate de atestare/reatestare emise de Regia Autonomă ''Registrul Auto Român'' pentru profesiile reglementate pentru care aceasta este autoritate competentă

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Ordinul 1263/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Ordinul 2738/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Norme Metodologice din 2020 privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Hotarirea 21/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Decizia 6/2CN/2020 privind modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020