Rasfoire documente

Decizia 845/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor nr. crt. 7 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Ordinul 306/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Ordinul 1726/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Ordinul 552/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Ordinul 2883/2019 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a monumentului istoric cu denumirea Chilii nord, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentelor istorice clasate în Lista monumentelor istorice cu denumirile Mănăstirea Sărăcineşti, Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'', Clopotniţă, Zid de incintă, situate la adresa poştală satul Valea Cheii, Str. Principală nr. 49, comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Decizia 58/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020