Rasfoire documente

Legea 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 426/2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Decretul 5/2020 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 154/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 662/2019 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC)

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 3207/2019 pentru acreditarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii ''Mihai Eminescu'' din Ipoteşti, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 3208/2019 pentru acreditarea Muzeului Ţării Făgăraşului ''Valer Literat'' din Făgăraş, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 237/2019 privind aplicarea pentru anul 2019 a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i), art. 27 lit. l) şi ale tabelului 7 din anexa nr. 3 la Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020