Rasfoire documente

Decizia 510/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la prevederile art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 10, a prevederilor art. 11 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020

Decizia 530/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. d) şi ale art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020

Decizia 703/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (16) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020

Decizia 771/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020

Decizia 7/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesiune nr. 2.136/2000 pentru exploatarea serpentinitului în perimetrul Tişoviţa, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea BEGA MINERALE INDUSTRIALE - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2002

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020

Ordinul 262/2020 privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020

Memorandum de Intelegere din 1982 de la Paris privind controlul statului portului, revizuit

publicat in M.Of. 196 din 11-mar-2020