Rasfoire documente

Hotarirea 9/2020 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Hotarirea 10/2020 privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Hotarirea 11/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor 2019 COM (2019) 406 final

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Hotarirea 12/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2020: evaluare globală COM (2019) 900 final

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Hotarirea 155/2020 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Nicolae Iorga'' al Judeţului Botoşani a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Hotarirea 156/2020 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Decizia 144/2020 privind eliberarea domnului Dumitru Enache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Decizia 145/2020 privind numirea domnului Alin-Bogdan Drăgulin în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Decizia 146/2020 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului, pe probleme de administraţie publică locală, domnului Ionel Chiriţă

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020

Decizia 6/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept referitor la înţelesul unor sintagme din cuprinsul dispoziţiilor art. 27 pct. 11 din Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

publicat in M.Of. 176 din 03-mar-2020