Rasfoire documente

Hotarirea 20/556/2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 31 martie 2020

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Decizia 717/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) şi ale art. 145 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Decizia 721/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Decizia 794/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Decizia 795/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Decizia 796/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 879 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020

Ordinul 1615/2020 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

publicat in M.Of. 169 din 02-mar-2020