Rasfoire documente

Decizia 681/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Ordinul 691/2020 privind modificarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Raportul 604/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Alternativa pentru Demnitate Naţională, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Raportul 751/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Partidului Noua Românie, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Raportul 1627/2020 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Salvaţi România în perioada 6.01.2020-6.02.2020 privind verificarea veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidului politic, în vederea rambursării cheltuielilor electorale aferente campaniei electorale desfăşurate pentru alegerea Preşedintelui României din data de 10 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Rectificare din 2020 în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Decizia 7/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea prevederilor art. 132 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 116 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020