Rasfoire documente

Hotarirea 148/2020 privind aprobarea modului de determinare şi de calcul al debitului ecologic

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Hotarirea 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Uniţi în realizarea uniunii energetice şi a acţiunilor climatice - Stabilirea bazelor pentru o tranziţie de succes către o energie curată COM (2019) 285

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Hotarirea 4/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului COM (2019) 360

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Decizia 139/2020 privind revocarea şi numirea unui membru în cadrul Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Decizia 140/2020 pentru numirea domnului Adrian-Marius Mariciuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Decizia 141/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela-Paraschiva Pavel a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Decizia 142/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Oana-Marie Arat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Ordinul 1127/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020

Decizia 209/2020 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CERTASIG - Societate de Asigurare şi Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia

publicat in M.Of. 156 din 26-feb-2020