Rasfoire documente

Ordinul 3.004/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Ordinul 1.556/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Ordinul 16.836/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Actul din 2020 Schemă de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Ordinul 4.252/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000-3.000.000 pasageri/an, aflate în subordinea unor judeţe, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie-30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19 şi cauzate direct de această pandemie

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Ordinul 2.200/2020 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.018/2020 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice şi a denumirii unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Hotarirea 1.011/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2737 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', instituţie de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Decretul 1.076/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Decretul 1.075/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Decretul 1.074/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Decretul 1.073/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020

Decretul 1.072/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1228 din 14-dec-2020