Rasfoire documente

Ordinul 1.198/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Actul Aditional 3/2020 pentru anul 2020 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Ordinul 4.439/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul măsurilor de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Ordinul 2.209/2020 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 3 pentru anul 2020

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Ordinul 2.168/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Ordinul 563/2020 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Ordinul 440/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2020

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Decizia 423/2020 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Lucian Isar

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020

Decizia 422/2020 pentru completarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înfiinţarea Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1298 din 28-dec-2020