Rasfoire documente

Ordinul 4.316/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul schemelor de ajutor de minimis din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 1283 din 23-dec-2020

Actul Aditional 2/2020 pentru anul 2020 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

publicat in M.Of. 1283 din 23-dec-2020

Ordinul 2.182/2020 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2020

publicat in M.Of. 1283 din 23-dec-2020

Ordinul 352/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 1283 din 23-dec-2020

Decizia 419/2020 pentru eliberarea domnului Călin-Ioan Bota, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 1283 din 23-dec-2020

Decizia 418/2020 pentru eliberarea domnului Virgil Guran, la cerere, din funcţia de consilier de stat pentru ordine publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 1283 din 23-dec-2020