Rasfoire documente

Hotarirea 1.103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.102/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Contract din 2020 pentru acordarea sumelor necesare plăţii stimulentului de risc

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Metodologie din 2020 de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Ordinul 1.192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.109/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea''

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.108/2020 privind a doua plată parţială a contribuţiei financiare restante a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.101/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020