Rasfoire documente

Ordinul 240/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rectificat pe anul 2020, a bugetului acţiunilor multianuale finanţate din fonduri proprii, a bugetului acţiunilor multianuale finanţate din Programul Fondul Social European (FSE), precum şi a bugetului rectificat al proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Ordinul 6.201/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.105/2020 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriei de investiţii ''Achiziţie sediu pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism''

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Hotarirea 1.104/2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2020

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Decretul 1.107/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Decretul 1.106/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Decretul 1.105/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Decretul 1.104/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020

Decretul 1.103/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1258 din 18-dec-2020