Rasfoire documente

Instructiuni din 2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Ordinul 1.077/2020 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Instructiuni din 2020 pentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Ordinul 1.076/2020 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Ordinul 4.660.198/2020 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Ordinul 4.660.197/2020 pentru modificarea unor ordine privind prelungirea măsurii carantinei zonale în judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Decizia 475/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18^7 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020