Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Forţa Naţională

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Socialist Român

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Pro Iaşi

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Phralipe al Romilor

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Alianţa Adevărat Creştină Română - A.C.A.R.

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Ordinul 203/2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Hotarirea 932/2020 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Hotarirea 931/2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ''Cantacuzino'', situate în judeţele Iaşi, Giurgiu şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020

Decizia 187/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1039 din 06-noi-2020