Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 86/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 87/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 88/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 89/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 90/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decizia 737/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 84/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Decretul 85/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordinul 178/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 15/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020