Rasfoire documente

Ordinul 1.120/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Zamfirescu Alexandru Lucian

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Vidiţchi Camelia-Mariana-Ana

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Trofim Mihai-Marius

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Trimbitas Iosif Gheorghe

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Toader Marian

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Toader George Alin

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Timofei Gheorghe

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Thira Florin-Radu

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Teretean Adrian

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Tanase Gheorghe Cristian

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Szabo Zsolt

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stroe Nicolas

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Solomon Vasile

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Solomes Iacob

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sabou Adrian-Florin

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Raduca Marin

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Parvan Gheorghe

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Patrascu Marin Florin

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Ordinul 1.907/2020 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Ordinul 1.904/2020 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Ordinul 1.851/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Ordinul 1.075/2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri în anul 2021

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Procedura din 2020 de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar în grupurile de dialog civil naţionale

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Ordinul 304/2020 pentru aprobarea Procedurii de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar în grupurile de dialog civil naţionale

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Decretul 822/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila la 7 august 2017

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Legea 224/2020 pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila la 7 august 2017

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020