Rasfoire documente

Decizia 503/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) teza finală din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Decizia 555/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Hotarirea 826/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziţie sistem integrat pentru controlul de securitate''

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Hotarirea 828/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 privind numirea guvernatorului şi a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, a Hotărârii Guvernului nr. 921/2018 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Băncii Internaţionale de Investiţii şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 110/2019 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Decizia 1402/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CAVI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Decizia 1403/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SP ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Decizia 1404/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SL - TEAM ASIG - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019

Decizia 1405/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SAVULESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 971 din 03-dec-2019