Rasfoire documente

Decizia 475/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, ale art. 3 alin. (1) şi (2), ale art. 5 alin. (3)-(7) şi ale art. 6 alin. (1) şi alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Legea 211/2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Decretul 808/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Legea 212/2019 privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Decretul 809/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Legea 213/2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Decretul 810/2019 privind promulgarea Legii pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Decretul 806/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Decretul 807/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Ordinul 1142/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Hotarirea 5/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Naţional al Medicilor Veterinari nr. 3/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, a Statutului medicului veterinar şi a Codului de deontologie medicală veterinară

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019