Rasfoire documente

Legea 205/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decretul 800/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Legea 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decretul 801/2019 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decizia 594/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind modificarea şi completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decizia 376/2019 pentru eliberarea domnului Ionel-Florian Lixandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decizia 377/2019 privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decizia 378/2019 privind eliberarea doamnei Oana-Elena Pintilei din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Decizia 379/2019 privind eliberarea domnului Ciprian-Adrian Florescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019

Ordinul 202/2019 pentru modificarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, şi pentru abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2013

publicat in M.Of. 910 din 11-noi-2019