Rasfoire documente

Decizia 537/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Hotarirea 66/2019 privind contestaţia formulată împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 32/D din 27 septembrie 2019 privind aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 367/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dănuţ Ghican a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 368/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 369/2019 pentru numirea doamnei Iulia Raluca Matei în funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 370/2019 privind eliberarea domnului Dan Matei, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 371/2019 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Mincă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 372/2019 privind eliberarea domnului Lucian Pătraşcu, la cerere, din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 373/2019 pentru eliberarea doamnei Gabriela Coman, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 374/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Vasile a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019

Decizia 375/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Camelia Veronica Marcu, director al Direcţiei economice, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 907 din 08-noi-2019