Rasfoire documente

Decizia 271/2019 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 407/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 587 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 505/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 28 din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Hotarirea 779/2019 pentru numirea vicepreşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 269/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela Pescaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 270/2019 privind numirea domnului Bogdan Ionuţ Dintoi în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 272/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Maricel Floricel Dima din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 273/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Liliana Mincă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Decizia 82/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa de concesionare nr. 21.577/2018 pentru explorarea resurselor de minereuri de metale feroase şi minereuri de metale neferoase, în perimetrul Valea Iohanului, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială HUMINTRADE - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2019 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019

Ordinul 2975/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.570/2019 privind clasarea imobilului situat la adresa poştală Str. Mare nr. 349, satul Veneţia de Jos, comuna Părău, judeţul Braşov, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa Comăniciu, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 890 din 04-noi-2019