Rasfoire documente

Decizia 422/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 şi ale art. 492 din Codul de procedură civilă, precum şi a celor ale art. 99 lit. r) şi t) şi ale art. 991 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019

Hotarirea 777/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019

Ordinul 1668/2019 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019

Ordinul 1669/2019 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 8 decembrie 2019

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019

Ordinul 1670/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019

Metodologie din 2019 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 8 decembrie 2019

publicat in M.Of. 884 din 01-noi-2019