Rasfoire documente

Ordinul 219/2019 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2020

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019

Decizia 386/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (5) şi ale art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019

Decizia 462/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 42 alin. (1) pct. 1 şi 13, art. 44, art. 46 şi art. 47 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019

Ordinul 938/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019

Ordinul 3045/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială şi acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi celui din instituţiile publice aflate în subordinea/coordonarea acestuia

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019

Ordinul 3354/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019

Ordinul 1512/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 867 din 28-oct-2019