Rasfoire documente

Hotarirea 52/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Hotarirea 51/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Decizia 435/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Decizia 459/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Ordinul 20/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Ordinul 21/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Ordinul 482/2019 privind abrogarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2019 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Ordinul 2337/2019 privind publicarea notelor verbale reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorilor materiale în varianta în limba română şi varianta în limba spaniolă ale textului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la data de 13 septembrie 2017

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Ordinul 2338/2019 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Hotarirea 4/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 18 septembrie 2019

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019

Decizia 421/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (3) şi (4) şi ale art. 69 alin. (4) lit. e) şi f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 854 din 22-oct-2019