Rasfoire documente

Decizia 13/2019 privind numirea doamnei Teodora Gabriela Gheniu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Decizia 15/2019 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi pe anul 2019 ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordonanta urgenta 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Decizia 84/2018 [A] în interpretarea dispoziţiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordonanta urgenta 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Decizia 14/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordinul 10/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019