Rasfoire documente

Decizia 427/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1), art. 39 alin. (5) şi ale art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Decizia 428/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor anexei nr. V, capitolul II, nr. crt. 1-4 şi 7-9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Hotarirea 817/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Hotarirea 8/2019 privind radierea din Registrul general a Societăţii IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Ordinul 874/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Regulament din 2019 privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Ordinul 497/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019