Rasfoire documente

Decizia 379/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''ori altor asemenea interese ale ţării'', cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, şi a sintagmei ''în scopul desfăşurării vreuneia din activităţile enumerate la lit. a)-k) '', cuprinsă în dispoziţiile art. 3 lit. l) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Decizia 380/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Hotarirea 731/2019 pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor victimelor accidentului rutier din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Hotarirea 732/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Ordinul 2579/2019 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.237/2013 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societăţii WDP DEVELOPMENT RO - S.R.L.

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Ordinul 2580/2019 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 316/2009 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''WDP Development RO'' - S.R.L. pentru locaţia din comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Ordinul 2581/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 102/2011 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale ''WDP Development Ro'' - S.R.L. pentru locaţia din comuna Oarja, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Ordinul 2801/2019 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii WAREHOUSES DE PAUW ROMÂNIA - S.R.L. pentru locaţia din comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Ordinul 3217/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Norme Metodologice din 2019 privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019