Rasfoire documente

Legea 176/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Decretul 734/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Legea 177/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Decretul 735/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Decizia 211/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Ordinul 496/2019 pentru aprobarea Procedurii de compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Procedura din 2019 potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Ordinul 500/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Procedura din 2019 potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Ordinul 4938/2019 pentru aprobarea Procedurii de compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019