Rasfoire documente

Hotarirea 724/2019 privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine

publicat in M.Of. 809 din 04-oct-2019

Ordinul 114/2019 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 809 din 04-oct-2019

Hotarirea 34/2019 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 809 din 04-oct-2019

Ghid din 2019 finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 809 din 04-oct-2019