Rasfoire documente

Hotarirea 704/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019

Hotarirea 710/2019 privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019

Hotarirea 711/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii'', precum şi pentru prelungirea perioadei prevăzute la art. 3^1 din aceasta

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019

Ordinul 189/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2016 privind stabilirea modalităţii de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 637/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Bârlad'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 2 septembrie 2019

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019

Decizia 334/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 775 din 24-sep-2019