Rasfoire documente

Decizia 12/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Decretul 702/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Hotarirea 675/2019 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale, semnat la Ulan Bator la 28 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Hotarirea 682/2019 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare, a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Piteşti, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Hotarirea 690/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Ordinul 834/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Protocol din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019