Rasfoire documente

Hotarirea 647/2019 privind aprobarea modelului steagului comunei Gugeşti, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Hotarirea 648/2019 privind aprobarea stemei comunei Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Hotarirea 676/2019 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A.

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Hotarirea 677/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Ordinul 2886/2019 privind completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Ordinul 17628/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Ordinul 1131/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Ordinul 2845/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii ACTIVE CONEXE - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019

Ordinul 322/2019 privind afişarea de către unităţile sanitare a informaţiilor referitoare la acreditare, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare

publicat in M.Of. 754 din 17-sep-2019