Rasfoire documente

Hotarirea 663/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere bazin de înot, str. Crişan nr. 27, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi''

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Hotarirea 664/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1''

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Hotarirea 665/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul M.173/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul M.174/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 479/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi al instituţiilor aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 967/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 1054/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 5048/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Kinderstar'' din comuna Berceni

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 2957/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 1203/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Metrom - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 2958/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019

Ordinul 1289/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 743 din 12-sep-2019