Rasfoire documente

Ordinul 1241/2019 privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 2626/2019 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Halele Uzinei ''Malaxa''/Fabrica de Ţevi ''Republica'', situat în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, Bucureşti, având codul LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, respectiv declasarea Lotului 5

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Decizia 66/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 102/2019 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 112/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 835/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 2828/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 2883/2019 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 5033/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Şcoala Mea'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Ordinul 183/2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.419/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sincron'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 10 aprilie 2015

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019

Hotarirea 6/2019 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

publicat in M.Of. 738 din 10-sep-2019