Rasfoire documente

Hotarirea 601/2019 privind aprobarea stemei comunei Râu de Mori, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019

Ordinul 111/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 49/2014 privind instituirea şi conferirea unor distincţii onorifice în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019

Ordinul 958/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019

Ordinul 2846/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019

Ordinul 1043/2019 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019

Decizia 81/2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, prevăzute în Metodologia privind remuneraţiile datorate titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012

publicat in M.Of. 727 din 04-sep-2019