Rasfoire documente

Hotarirea 643/2019 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Ordonanta 25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Ordonanta 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Hotarirea 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Hotarirea 632/2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Ordinul 1315/2019 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019

Ordinul 4916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 712 din 29-aug-2019