Rasfoire documente

Hotarirea 616/2019 privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul M.168/2019 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 455/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ''Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)''

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 4404/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Emanuel'' din municipiul Reghin

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 4495/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională ''Astra'' din municipiul Arad

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 4516/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 4667/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Wendy Kids'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 4669/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Wonderland'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019

Ordinul 4668/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Orhideea Kids'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 702 din 27-aug-2019