Rasfoire documente

Ordinul 178/2019 privind modificarea, completarea şi abrogarea unor dispoziţii din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 690 din 21-aug-2019

Ordinul 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 690 din 21-aug-2019

Hotarirea 586/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

publicat in M.Of. 690 din 21-aug-2019

Hotarirea 587/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 690 din 21-aug-2019

Ordinul 4577/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 28 martie-7 iunie 2019

publicat in M.Of. 690 din 21-aug-2019

Hotarirea 597/2019 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a bunului imobil ''Casa Gănescu'', pentru stabilirea sediului Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

publicat in M.Of. 690 din 21-aug-2019