Rasfoire documente

Ordonanta 20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Hotarirea 613/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Hotarirea 611/2019 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Bucovinei

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Hotarirea 614/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Hotarirea 617/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea şi modernizarea corpului A (Corp Liceu) Colegiul Naţional «Liviu Rebreanu», municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud''

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Decizia 210/2019 pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Decizia 211/2019 privind modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 571/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Ordinul 1154/2019 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Ordinul 1221/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Ordinul 2201/2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Regulamentul 9/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Rectificare din 2019 în anexa nr. 14 la Ordinul ministrului justiţiei, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar, nr. 2.876/C/2019 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2019 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 2 august 2019

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Ordinul 1283/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Ordinul 765/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019