Rasfoire documente

Ordinul 177/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019

Hotarirea 577/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi în judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019

Hotarirea 578/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019

Ordinul 4401/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''King George'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019

Ordinul 4402/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Jovial'' din municipiul Adjud

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019

Ordinul 4403/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Santa Maria del Mar'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019

Circulara 15/2019 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2019

publicat in M.Of. 686 din 20-aug-2019