Rasfoire documente

Decizia 298/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Decizia 299/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 3^1 lit. c) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Ordinul 1158/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Norme Metodologice din 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Norme Metodologice din 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Ordinul 2336/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019