Rasfoire documente

Decizia 337/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 şi art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Decizia 399/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) pct. 13 şi ale art. 653 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Decizia 192/2019 privind conducerea Departamentului pentru dezvoltare, promovare şi monitorizare proiecte de investiţii în infrastructură din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Decizia 193/2019 privind numirea domnului Radu Gheorghe Antohe în funcţia de consilier de stat pe probleme de agricultură în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Decizia 194/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Daniel Ionescu din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Decizia 195/2019 privind suspendarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Daniel Ionescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Ordinul 2677/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Rectificare din 2019 la forma republicată a Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019

Ordinul 238/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 2.023/172/2019

publicat in M.Of. 672 din 12-aug-2019